Filosofien bag mægling

Konflikter er et vilkår, som eksisterer når mennesker er sammen. Den kan være anledning til noget der er svært, men konflikten kan også drive en energi frem, som kan ændre til noget godt.

Mægling er:

tillid til at folk er eksperter i eget liv.

tro på at det er muligt.

accept af flere virkeligheder.

Vi tilbyder

Akut mægling

Mægling er en konfliktløsningsmetode. Her kommer en person udefra til  en konflikt imellem 2 – eller flere personer. Den eksterne er,  professionel og absolut neutral under hele processen.

De konfliktende parter skal hver især indgå frivilligt i mæglingen. Herved tilkendegiver parterne at der måske kan være en vej ud af konflikten.

 

Forløbet begynder med at mægler mødes med den person som har opdraget – typisk en leder.  Herefter har mægler formøder separat med hver af parterne i konflikten.  I nogle tilfælde vil mægler foreslå lederen, at der skal være to mæglere.

Den fælles mægling starter med at skabe et rum, som parterne kan holde ud at være i både fysisk og mentalt.

Parterne fortæller hver især om deres oplevelse af konflikten. Som regel munder processen ud i et kernepunkt. Man bliver enige om, hvad man er uenige om. Hvad er til forhandling, og hvad kan  fortsættes i dialog? Hvordan kommer vi videre? I sidste fase kommer oplagte punkter til forhandling og der indgås en aftale som skal være bæredygtig.

Der aftales tavshedspligt: Fortrolighed. Hvad siger vi til andre, når vi går herfra?

Fra konfliktløsning til samarbejde i grupper

Ligesom i akut mægling er det vigtigt at gøre fakta og de enkelte parters reaktioner tydelige. Få det frem, som hver af deltagerne tænker og mærker. Det sker i omgange, hvor hver person får lejlighed til at udtrykke svar på mæglers spørgsmål. Situationen bliver tydelig om, hvordan hver enkelt mærker konflikten. På den måde kan mægleren være med til at skabe en ændring i erkendelsen, hos deltagerne. Når der er skabt en åbenhed i gruppen, kan der arbejdes med de behov der skal tilgodeses for at samarbejdet kan komme til at virke.

Forebyggende mægling

I et forløb vil vi give jer indsigt i konfliktens univers og I vil få værktøjer så I vil kunne håndtere konflikter i hverdagssituationen.

Individuelle forløb i forhold til gruppens behov. Elementer af mentorcoaching kan være en del af denne proces.

Mægling

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon