Mentorcoaching er en målrettet professionel proces. Deltagerne arbejder effektivt og udholdende med egen udvikling.

Mentorcoaching har fokus på potentialer og på det hele menneske.  Teknikkerne er brede og kræver erfaring og visdom. Mentorcoaching kan enten foregå individuelt eller i grupper.

 

Følger: Som mentor tager jeg del i læringsprocessen sammen med den lærende, og følger hele vejen. Vi  finder sammen udfordringer og vanskeligheder. Undervejs vil jeg konfrontere og provokere. Jeg kaster frø fra min egen erfaring. Min opgave er at skabe inspiration og mening for den lærende.

 

Ny indsigt kan udløse et pres, som giver ny læring og forandring.

 Den nye indsigt indgår i en sammenhæng, som giver mening. Jeg bruger egne eksempler til at demonstrere færdighed, aktivitet eller adfærd.

    

Indsamling: Vi kigger på forløbet og ser, hvad der er opnået.

Hvad har været værdifuldt og hvad kan bruges? Hvordan og hvor kan det bruges? Mentorcoaching er et læringsforløb for både fokusperson og mentor.

 

Ændring af en skolekultur - eksempel mentorcoaching:

En ledergruppe på 5 ønskede at indføre en ny læringskultur på en skole. I den nye kultur skulle alle på skolen lære at være lyttende, nærværende og åbne i forhold til aktivt at  lære af hinanden.

Første fase handlede om at lederteamet blev coachet til at kunne coache 5 konsulenter og nøglepersoner i skolen:

Lederteamet fik 6 mentorsessioner á 3 timer med praksis i coaching og fordybelse.

Her sluttede hver session med at lederne stillede sig selv aktionsopgaven. .

Imellem sessionerne gennemførte hver leder et aktionsforløb med den konsulent/ nøgleperson på skolen som indgik i lederens partnerskab. Overskrifterne på de 6 sessioner ses ude til højre.

 

De 6 sessioner var følgende:

1. Egen forberedelse. Mød dig selv før du møder konsulenten/ nøglepersonen – din læringspartner.

2. Mødet med din partner - læreren/pædagogen.

3. Etablering af aftalen med din partner.

4. Observationen.

5. Feedback

6. Afslutning

 

Case på mentorcoaching forløb.

Ledelsesgruppen på Sorø Borgerskole har i skoleåret 2015-16 gennemgået et forløb med mentor-coaching sammen med Nils Stahlschmidt.

Forløbet var en vekselvirkning mellem teori, træning og arbejde med sagsindhold.

Ledelsen har haft stor glæde af det gennemarbejdede grundlag, der sammen med udvalgte medarbejdere og medarbejder-grupper, er blevet omsat til fremadrettet positiv udvikling for skolen, gruppen eller den enkelte medarbejder.

Vi ser ringe brede sig, i forhold til arbejdet med mentor-coaching.

 

Søren Brockdorff Jensen

Skoleleder

Sorø Borgerskole

Mentorcoaching

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon