Hvad sker der hos jer, når opgaverne bliver komplicerede eller komplekse?

 

Hvordan organiserer I jer?

Arbejder i individuelt - , i grupper- eller i teams?

Har I en klar opfattelse af forskellene imellem en gruppe og et team?

Og hvis teams, hvad er det så for en slags team?

 

Vi arbejder med Peter Hawkins 5 discipliner.

Hvordan hænger teamets opgave sammen med dem det skal betjene?

Er teamet afklaret I forhold til dets rolle og arbejdsprocesser?

Hvordan arbejder teamet sammen? Hvordan forvalter det hinandens potentialer?

Hvordan skaber teamet partnerskab med de forskellige del af det større system?

 

Et team er et lille antal mennesker med komplementære færdigheder, der har forpligtet til sig til et fælles formål. Teamet sætter resultatmål og beslutter en fælles tilgang, som de gensidigt forpligter sig over for. Den fælles strategi omfatter effektive møder, høj kommunikation, arbejdsmoral, gensidig tilpasning, effektivt engagement i forhold til vigtigste interessentgrupper. Teamet finder måder løbende at udvikle sig på som enkeltpersoner og som hold.

mit team

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon