Når du involverer dine ledere i et forløb med teamcoaching er du på vej til at skabe en coachende kultur. Den coachende kultur hjælper til at skabe et miljø, hvor alle føler sig mere vellykkede i de daglige opgaver. Gennem teamcoachingen bliver I udfordret på ønsker, resurser, relationer, roller og konflikter. Derfor er et lederteam, som ønsker teamcoaching et modigt team. Og gevinster til at få øje på.

 

Hvem

Team-coaching er for grupper eller teams, som ønsker et tæt og forpligtende samarbejde som har ambitioner om at udvikle sig og forøge den samlede effekt. Team-coaching er for alle lige fra f.eks. direktionen, lederteamet, projektgruppen, tænketanken eller byrådsgruppen.

 

Hvordan

Vi starter med et møde, hvor vi tager afsæt i teamets udfordringer og behov for udvikling.

Så udarbejder vi en aftale.

I et efterfølgende møde med teamet bliver alle hørt om deres forhold til den forestående proces og der justeres i forhold til mål og fokus på processen.

Fokus kan være f.eks. konfliktløsning eller en anden specifik opgave. Vi kan f.eks. starte med at lave vurdering af teamet. Generelt er følgende procesforløb med et ambitiøst team en bevægelse igennem

 

4 kerneområder:

Hvem skal teamet betjene og hvad er teamets opdrag?

Hvad er teamets kollektive indsats og centrale mål?

Hvordan arbejder teamet sammen?

Hvordan er teamet til at skabe partnerskab med interessenterne?

 

Effekten

Processen medfører læring, udvikling og vækst af lederteamet og medarbejdere – og derfor også vækst for forretning eller organisation. Gennem processen vil lederteamet opleve at kompetencer, som ikke før har været brugt og relationerne imellem teammedlemmerne skaber et øget engagement, tillid og en bedre indsigt i teamet såvel som til hele organisationen.     

Team-coaching

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon